malaysia dating websitestrapon femdom sex chatborovets web camrochester new york singleshttp://smittytaxidermy.com/boy-dick-web-cam-b196
Get Adobe Flash player
Jeśli chcesz przekazać 1% podatku dla ISRS Culani, wpisz do PIT nasz KRS:
00 0001 0104
Dziękujemy! ----------------------------------
Warto zobaczyć na innych stronach:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2010

z działalnosci

Integracyjnego Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Culani”
w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2010 r.

Nazwa: Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Culani”
Siedziba: 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3
Data powstania: maj 1995 r.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym, XIII Wydział Sadu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie:
6.05.2002 r.
Numer KRS: 0000010104
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym statusu organizacji pożytku publicznego: 20.12.2004 r. /WA.XX
NS-REJ.KRS/26828/4/110
REGON: 011167220

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego PKD:

94.99.Z: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z; działalność wspomagająca edukacje
86.90.A: działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.12.Z: działalność organizatorów turystyki
85.51.Z: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
96.04.Z: działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej
88.10.Z: pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wszystkie działania Stowarzyszenia maja charakter nieodpłatny.

Zarząd:

  • Krzysztof Balcerzak – Prezes, zam. ul. Pułkowa 26a, .01-969 Warszawa
  • Agnieszka Kachel – Wiceprezes, zam. ul. Waszyngtona 30/36 m. 3, 03-910 Warszawa
  • Jacek Wodzynski – Wiceprezes, zam. ul. Swiatowida 60 b m. 48, 03-144 Warszawa.

 

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

1. zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej swych członków,
2. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja
zdrowia
3. integracja osób z niesprawnościami z osobami sprawnymi,
4. odnowa moralna w sporcie i rekreacji, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo osób z niesprawnościami,
5. propagowanie i organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku,
6. dążenie do rozwoju sportu i mistrzostwa sportowego,
7. akcentowanie etyki chrześcijańskiej, co łączy się z postawa tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów oraz afirmacja osoby ludzkiej.
8. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz ich integracje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
9. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
10. działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu
11. działania na rzecz środowisk lokalnych, w tym m. in.: wspieranie samorządów terytorialnych, inicjatyw
obywatelskich
12. działalność charytatywna
13. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
14. działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Do pobrania (pdf):
Sprawozdanie merytoryczne ISRS CULANI 2010
Spr. Finansowe ISRS CULANI 2010

Nasi Przyjaciele:
Zobacz w galerii:
2011-02_zmp-w-wa-172
Licznik tyka:
Najnowsze wpisy:
Archiwum wiadomości: